Oversikten viser revisjonshistorikk for Einar Mjølsnes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 03.07.2016 14:47 karjo
fødsel/opprinnelse, biografi 03.07.2016 14:45 karjo
fødsel/opprinnelse, biografi 23.07.2015 08:59 karjo
fødsel/opprinnelse, biografi 23.07.2015 08:59 karjo