Gjør endringer

Einar Karlsen

Medvirker på

Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv oversetter
1999