Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Egil Trøa

Medlem i

Hardline Bass, kor
Sjølmord Gitar, bass

Medvirker på

Hardline
Hardline
1984