Oversikten viser revisjonshistorikk for Egil Nordsjø

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 15.01.2018 16:20 nag2rom