Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Edvard Evers

Skrev teksten til "Jul, jul, strålande jul".

Skrev teksten til "Jul, jul, strålande jul".

Medvirker på

Cantare, Vigdis Djupang
Cantares jul
2004