Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Edle deler

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, fødsel/opprinnelse 07.08.2020 12:35 yrklark
fødsel/opprinnelse, medlemmer 07.08.2020 12:34 yrklark
fødsel/opprinnelse, sted 17.09.2016 19:49 yrklark
fødsel/opprinnelse, medlemmer, bilder 05.07.2016 12:17 yrklark
lenker, fødsel/opprinnelse 05.07.2016 12:16 yrklark
navn, fødsel/opprinnelse, sted 05.07.2016 12:14 yrklark