Oversikten viser revisjonshistorikk for Edith Piaf

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 28.02.2015 12:46 karjo