Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Edin Holme

Medvirker på

Tre Sopranos
Sanger til Desember tekstforfatter
2011
Adventsangerne
Fra Krybbe til Paradis tekstforfatter
1996
Odd Dubland
Jeg vet min gjenløser lever tekstforfatter
1996
Orkland Mannskor, Skogn Misjonskor
Å Tro tekstforfatter
1995
Dag Fluge, Maria Vocalis
Ved Juletid tekstforfatter
1995
Bergen Domkantori, Magnar Mangersnes
Julekvad tekstforfatter
1992
Mons Leidvin Takle
Salmer og sanger tekstforfatter
1988
Sigurd Lunde
Salmer og sanger tekstforfatter
1988