Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ed McCurdy

Amerikaner som skrev "Last night I had the strangest dream" som er blitt gjort kjent i Sverige med Cornelis Vreeswijk og Hep Stars som "I natt jag drömde". I Norge hadde Ivar Medaas en versjon som het "Draumen om fred".

Amerikaner som skrev "Last night I had the strangest dream" som er blitt gjort kjent i Sverige med Cornelis Vreeswijk og Hep Stars som "I natt jag drömde". I Norge hadde Ivar Medaas en versjon som het "Draumen om fred".