Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Eau De Vill

Dannet: 1993

Band med utspring i Sømådalen Theaterselskab. De spilte sin første konsert på Hamar i 1993, som også var oppstartsåret for bandet.

Eau De Vill utga sin første CD Rømgrøt og sik høsten 1995.

Bandet sier selv at Vømmøl Spellmannslag og Hans Rotmo er en viktig inspirasjonskilde, og Rotmo har da også skrevet låter til bandet.

I 1997 fikk bandet Engerdal kommunes kulturpris.

Band med utspring i Sømådalen Theaterselskab. De spilte sin første konsert på Hamar i 1993, som også var oppstartsåret for bandet.

Eau De Vill utga sin første CD Rømgrøt og sik høsten 1995.

Bandet sier selv at Vømmøl Spellmannslag og Hans Rotmo er en viktig inspirasjonskilde, og Rotmo har da også skrevet låter til bandet.

I 1997 fikk bandet Engerdal kommunes kulturpris.