Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Earle H. Hagen

Også kjent som: Earle Hagen

Medvirker på

Vidar Busk
Atomic Swing komponist
1999
Magne Fremo, Nesbyen Hornmusikklag
Musikk - og Bilder komponist
1999
Eivin Sannes
Jubilee komponist
1997