Gjør endringer

Duodu

Utgivelser (album)

Duodu
Ute til Høring
1997