Oversikten viser revisjonshistorikk for DiskJokke

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, biografi 08.10.2013 15:09 ASK64
alias, bilder 08.10.2013 12:43 ASK64
alias, lenker, biografi, sted 08.10.2013 12:39 ASK64
alias, fødsel/opprinnelse, sted 08.10.2013 12:27 ASK64
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 25.06.2013 11:16 MaritJ