Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dick Smith

Skrev 'Winter Wonderland', innspilt på norsk som 'Eventyrland' av bl.a. Wenche Myhre

Skrev 'Winter Wonderland', innspilt på norsk som 'Eventyrland' av bl.a. Wenche Myhre