Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Desmond Dacres

Også kjent som: Dekker

Medvirker på

Barbara Jahn, Kari Slaatsveen
Irma 1000 - ikke akkurat hudfargede knestrømper komponist;tekstforfatter
1995
Bjelleklang
Ypper'u Donk komponist
1994