Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dennis Crouch

Bassist.

Bassist.

Medvirker på

Øystein Sunde
Sånn Er'e Bare
2005