Gjør endringer

Den Tid...den Sorg

Medvirker på

Diverse artister
Tiddelibom (Bodø Rockeklubb 1979-1994)
1994