Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Deception

Også kjent som: Svein-Ivar Sarassen

Medlem i

Ragnarok Bass (2008 - )