Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

David Lindley

Amerikansk gitarist og instrumentalist som har samarbeidet med norske musikere påå platen "Sweet Sunny North" i 1994.

Amerikansk gitarist og instrumentalist som har samarbeidet med norske musikere påå platen "Sweet Sunny North" i 1994.