Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

David Chocron

Norsk sanger og musiker som har medvirket på Lillebjørn Nilsens Original Nilsen, og han har også vært med i Norsk Melodi Grand Prix.

Norsk sanger og musiker som har medvirket på Lillebjørn Nilsens Original Nilsen, og han har også vært med i Norsk Melodi Grand Prix.