Gjør endringer

Dankert Skagen

Medvirker på

Bergen Domkantori, Magnar Mangersnes
Julekvad tekstforfatter
1992