Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dan Andersson

Født: 6. april 1888
Død: 16. september 1920

Svensk dikter som har skrevet mange tekster som er blitt tonesatt. Hans tekster har vært populære både i Sverige og Norge.

Svensk dikter som har skrevet mange tekster som er blitt tonesatt. Hans tekster har vært populære både i Sverige og Norge.