Gjør endringer

Dagny Bakken

Utgivelser (album)

Dagny Bakken
Quiet Fragments
2009

Medvirker på

Carl Høgset
Songs & Airs utøver
1995