Oversikten viser revisjonshistorikk for Dag Falang Gravem

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 27.06.2013 09:15 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 11.12.2012 14:58 MaritJ