Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dag Egil Nansmork

Født: 1965
Fra: Bodø

Medlem i

FipPellektormonic Trompet (tidligere medlem)