Matched: artister/(.*)

Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dag Arnesen

Født: 3. mai 1950

Norsk pianist som har hatt suksess med jazzarrangementer av norsk musikk på piano.

Norsk pianist som har hatt suksess med jazzarrangementer av norsk musikk på piano.