Oversikten viser revisjonshistorikk for Custom

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, bilder 05.09.2015 15:37 petter@pwe.no
død/splittelse, medlemmer 05.09.2015 15:21 petter@pwe.no
navn, fødsel/opprinnelse, sted 05.09.2015 15:19 petter@pwe.no