Oversikten viser revisjonshistorikk for Conny Nordvall

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.02.2019 10:38 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 22.02.2019 10:38 nag2rom