Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Cole Porter

Født: 9. juni 1891
Død: 15. oktober 1964

Amerikansk komponist som skrev mange melodier som har blitt evergreesns.

Amerikansk komponist som skrev mange melodier som har blitt evergreesns.