Matched: artister/(.*)

Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Circulasione Totale Orchestra

Circulasione totale orchestra (Stein Bjelland, elgitar; Gulleiv Wee, Ingvard Mjelde Olsen, elbass; Børge Fjordheim, slagverk; Frode Gjerstad, altsaksofon)

Circulasione totale orchestra (Stein Bjelland, elgitar; Gulleiv Wee, Ingvard Mjelde Olsen, elbass; Børge Fjordheim, slagverk; Frode Gjerstad, altsaksofon)

Medlemmer

Børge Fjordheim slagverk
Frode Gjerstad altsaksofon
Gulleiv Wee el. bass
Ingvard Mjelde Olsen el. bass
Paal Nilssen-Love Trommer (1992-93)
Stein Bjelland el. gitar