Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Chr. Schiørn

Kreditert «Bakerens Johan» med Inger Jacobsen (1955).

Kreditert «Bakerens Johan» med Inger Jacobsen (1955).

Medvirker på

Leif Juster
Den få`kke du
2005