Gjør endringer

Carsten Palmer

Medvirker på

Sosialistisk Kor, Oslo
Mot strømmen oversetter
1978