Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Carl Morten Iversen

Født: 1. mai 1948

Bassist som stort sett spiller kontrabass.

Bassist som stort sett spiller kontrabass.

Medlem i

AHA!! Bass
Extended Noise Bass
Per Husby Septett Bass