Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Carl Morten Iversen

Født: 1. mai 1948

Bassist som stort sett spiller kontrabass.

Bassist som stort sett spiller kontrabass.