Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Carl Michael Bellman

Født: februar 0000

Carl Michael Bellman (født 4. februarjul./ 15. februar 1740greg., død 11. februar 1795) var en svensk dikter og visesanger. Han omtales ofte som Sveriges nasjonalskald.

Carl Michael Bellman (født 4. februarjul./ 15. februar 1740greg., død 11. februar 1795) var en svensk dikter og visesanger. Han omtales ofte som Sveriges nasjonalskald.