Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Busserulls

Dannet: 1988
Splittet: november 0000

Gruppen '3 Busserulls' fortsatte som 'Busserulls' etter at Reidar Brendeland sluttet for å starte Vestlandsfanden.

Gruppen '3 Busserulls' fortsatte som 'Busserulls' etter at Reidar Brendeland sluttet for å starte Vestlandsfanden.

Medlemmer

Eigil Fagerland 1997
Gunnar Andersen 1988-1990
Karl Magnus Sjøen 1988-1990, 1997