Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Burt Bacharach

Amerikansk komponist som skrev f.eks. 'Raindrops keep falling on my head' og mange andre sanger mange artister har tolket fra 1960-tallet og framover.

Amerikansk komponist som skrev f.eks. 'Raindrops keep falling on my head' og mange andre sanger mange artister har tolket fra 1960-tallet og framover.