Gjør endringer

Bob Ickes

Dobro på Sunde: Sånn er'e bare (Aftenbønn)

Dobro på Sunde: Sånn er'e bare (Aftenbønn)

Medvirker på

Øystein Sunde
Sånn Er'e Bare
2005