Gjør endringer

Bleiker-Ungene

Medvirker på

Diverse artister
Fine Norske Sommerlåter 3
1994