Gjør endringer

Bjørn Sand

Født: 19. september 1928
Også kjent som: Stutum