Gjør endringer

Bjørn S. Nordbakken

Medvirker på

Staben
La Mæ Gi Dæ Ei Hand komponist
1995