Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Bjørn Kristiansen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias 04.12.2014 22:34 nag2rom
alias, biografi, sted 17.12.2013 20:12 MaritJ
alias 25.11.2013 20:07 nag2rom
biografi 20.10.2012 20:43 nag2rom
biografi 20.10.2012 20:41 nag2rom
bilder 07.10.2012 19:15 nag2rom