Oversikten viser revisjonshistorikk for Bjørn Haldorsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 29.03.2016 15:44 ASK64
navn, fødsel/opprinnelse 29.03.2016 15:43 ASK64