Gjør endringer

Bjørn Gustum

Medvirker på

Kjerringrokk
Kjerringrokk om kvinner komponist
1975