Oversikten viser revisjonshistorikk for Bjørn Berg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias 27.08.2015 15:23 nag2rom
alias 27.08.2015 15:22 nag2rom
alias, fødsel/opprinnelse, sted 17.06.2013 09:47 MaritJ
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.10.2012 02:58 engerud86
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.10.2012 02:57 engerud86