Gjør endringer

Bjørgulv Bjørgum

Medvirker på

Kirsten Bråten Berg
Min kvedarlund del-bidragsyter;komponist;/sitert/
1993