Oversikten viser revisjonshistorikk for Bjarte Tjøstheim

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 24.06.2013 12:00 MaritJ