Oversikten viser revisjonshistorikk for Bjarte Hjelmeland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 07.07.2013 01:00 MaritJ