Oversikten viser revisjonshistorikk for Björn Ulvaeus

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 05.02.2014 22:28 karjo