Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Birger Sjöberg

Født: 6. desember 1885
Død: 30. april 1929

Svensk forfatter og visedikter. Mest kjent for «Fridas visor» som mange har sunget både i Sverige og Norge.

Svensk forfatter og visedikter. Mest kjent for «Fridas visor» som mange har sunget både i Sverige og Norge.