Oversikten viser revisjonshistorikk for Birger Sjöberg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 03.12.2013 22:02 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 13.11.2013 21:37 karjo